Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Burmistrz odpowiada na pytania o rozstrzelaniu o��miu Polak��w w dniu 19 listopada 1943 r. Pochowano ich w Sandomierzu. Kwestionariusz zawiera imienn�� list�� os��b.]
No results