Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Kobieta nale����ca do AK opisuje ewakuacj�� ludno��ci cywilnej z dom��w przy ul. Wawelskiej. Gwa��ty, grabie��e, palenie ��ywcem to tylko niekt��re brodnie, kt��rych wedle zeznania ��wiadka dokonali w��asowcy. Relacja zawiera te�� opis dantejskich scen na Zieleniaku.]
No results