Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Kwestionariusz na temat obozu dla ��yd��w mieszcz��cego si�� w szkole przy ul. Jasnej i Stolarskiej w Kielcach. Funkcjonowa�� on od 30 sierpnia 1942 do 1 kwietnia 1943 r. Przesz��o przez niego ok. 1360���2000 os��b.]
No results