Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = List kobiety, kt��rej m���� zagin����, mo��liwe, ��e zgin���� w fabryce Ursus na Woli. Kobieta prosi s��dzi�� o udzielenie jej informacji na temat zamordowanych. Opisuje ostatnich kilka godzin przed mo��liw�� egzekucj�� m����czyzn, o kt��rej dowiedzia��a si�� od os��b trzecich.]
No results