Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Opis spalenia ��ywcem ludno��ci w Pog��odowie i okolicznych miejscowo��ciach. Niemcy mieli swojego szpiega w partyzantce, by�� nim komendant policji granatowej, kt��ry by�� podw��jnym agentem. Wraz z innym konfidentem donie��li, kto pomaga partyzantom.]
No results