Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Opis wydarze�� z 5 sierpnia 1944 r. ��wiadek m��wi o selekcji kobiet i m����czyzn na pl. Zbawiciela, pognaniu kobiet do Gestapo w al. Szucha, a nast��pnie wykorzystaniu ich jako ��ywych tarcz w walce z powsta��cami.]
No results