Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Po aresztowaniu we wrze��niu 1942 r., m���� ��wiadka wraz z jego bratem zosta�� powieszony w Ro��kach 14 pa��dziernika 1942 r.]
No results