Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Po wybuchu Powstania Warszawskiego przes��uchiwana ukrywa��a si�� w kot��owni zakonu jezuit��w na ul. Rakowieckiej. Opowiada o dokonanej tam przez Niemc��w egzekucji.]
No results