Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Protok���� przes��uchania ��ony aresztowanego buchaltera z Piastowa. M����czyzna pracowa�� u volksdeutscha, kt��ry najprawdopodobniej przyczyni�� si�� do jego aresztowania.]
No results