Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Przes��uchiwana s��ysza��a, ��e jeden z mieszka��c��w jej domu rozmawia�� z ��o��nierzem dywizji ���Hermann G��ring���, kt��ry powiedzia��, ��e wszyscy ojcowie z zakonu jezuit��w przy ul. Rakowieckiej zostali zabici i ��e on sam zastrzeli�� ich prze��o��onego.]
No results