Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Przes��uchiwany by�� ��wiadkiem egzekucji wykonanej pod murem Urz��du Statystycznego przy ul. Leszno 5. Egzekucja nie zosta��a og��oszona na afiszach.]
No results