Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Przes��uchiwany od pocz��tku okupacji wsp����prowadzi�� organizacj�� konspiracyjn��, kt��ra p����niej wesz��a w sk��ad AK. Dnia 24 lutego 1940 r. uciek�� przed aresztowaniami, kt��re zosta��y przeprowadzone pod pretekstem szukania sprawc��w zab��jstwa niemieckiego burmistrza Legionowa.]
No results