Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Przes��uchiwany zeznaje na temat istnienia izby zatrzymanych przy Arbeitsamcie w Kielcach. Funkcjonowa��a ona w latach 1943���1945.]
No results