Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja ��wiadka o pobycie w Zak��adzie ���Nazaret��� przy ul. Freta 21, ukrywaniu si�� po wkroczeniu na ten teren na pocz��tku wrze��nia 1944 r. oddzia����w niemieckich i pacyfikacji Starego Miasta. Ostatecznie m����czyzna zosta�� wywieziony do obozu w Pruszkowie.]
No results