Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja ��wiadka o wielu szcz��tkach cia�� ludzkich, kt��re zobaczy�� w styczniu 1945 r. w piwnicach apteki G. Anca przy ul. Marsza��kowskiej 21. Zw��oki te nie by��y wed��ug niego spalone. W lutym m����czyzna widzia�� chowanie tych szcz��tk��w w mogi��ach przy al. Pi��sudskiego.]
No results