Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja ��wiadka z pacyfikacji 2 wrze��nia 1944 r. Podwala przez ��o��nierzy niemieckich i ukrai��skich. Mieszka��c��w, wraz z cywilami z ulic D��ugiej, Kili��skiego, Freta i ��wi��tojerskiej przez pl. Zamkowy, ulice ��r��dlan��, Sowi��, Bednarsk��, Ogr��d Saski, Ch��odn�� doprowadzono do ko��cio��a ��w. Wojciecha przy ul. Wolskiej. Po drodze dochodzi��o do grabie��y i rozstrzeliwania m����czyzn. Do grupy do����czali ranni i chorzy zdolni do marszu ze szpitali ���Pod Krzyw�� Latarnia��� i z ul. D��ugiej 7. ��wiadek wspomina te�� o pacyfikacji ul. Rybaki, gdzie mieszka��a jego siostra z m����em, po kt��rych ��lad zagin����.]
No results