Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja ��wiadka, ksi��dza z ko��cio��a Zbawiciela, z wyprowadzenia 5 sierpnia 1944 r. ludno��ci cywilnej z plebanii ko��cio��a przy ul. Marsza��kowskiej 37, oddzielenia kobiet od m����czyzn i doprowadzenia tych ostatnich na dziedziniec gmachu Gestapo w al. Szucha. Do o��miu przebywaj��cych tam ksi����y przem��wi�� w ostrych s��owach niemiecki genera��, po czym zostali oni zwolnieni i wr��cili na plebani��. ��wiadek s��ysza�� o masowych rozstrzelaniach w gmachu Gestapo.]
No results