Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja ��wiadka, kt��ry zosta�� zatrzymany przez Niemc��w 7 sierpnia 1944 r., w drodze do ko��cio��a ��w. Stanis��awa, i wraz z innymi m����czyznami zmuszony do wykopania na terenie Szpitala ��w. ��azarza masowego grobu i wrzuceniu do niego cia�� pomordowanych Polak��w.]
No results