Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja dotycz��ca aresztowania rodziny ��wiadka oraz kilkunastu innych os��b w 1942 r. ��wiadek zeznaje na temat rozstrzela�� i brutalnych pobi��, kt��re by��y udzia��em wi����ni��w Pawiaka, wspomina tak��e o propozycji podpisania volkslisty. Jedna z os��b, kt��rej losy opisuje, zmar��a na Majdanku, inna zosta��a wywieziona do Auschwitz.]
No results