Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Relacja mieszka��ca domu przy ul. Bagatela 10, w kt��rym przebywa�� do 18 sierpnia. Ich dom zosta�� kilkakrotnie ograbiony przez ���Ukrai��c��w���, jego mieszka��cy ukrywali si�� w r����nych miejscach, Niemcy z��apali ich dopiero 18 sierpnia, po czym skierowali najpierw w al. Szucha, potem na ul. Rakowieck�� i na koniec do obozu w Pruszkowie. Dnia 1 sierpnia ��wiadek widzia�� zw��oki na terenie ogr��dka jordanowskiego. W nocy z 12 na 13 sierpnia s��ysza�� odg��osy egzekucji i czu�� sw��d palonych zw��ok.]
No results