Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = W��jt m��wi o rozstrzelaniu dw��ch os��b oskar��onych o przynale��no���� do organizacji podziemnej. Rozstrzelano ich w dzisiejszym Garbowie w 1943 r.]
No results