Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznaj��ca nie by��a ��wiadkiem ��adnych zbrodni, zosta��a ewakuowana z Warszawy do Pruszkowa po upadku Powstania Warszawskiego.]
No results