Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznaj��ca przytacza w ca��o��ci relacj�� pracownicy Instytutu Radowego, kt��ra opowiedzia��a jej o gwa��tach i mordach, jakich dopu��cili si�� tam ���Ukrai��cy���.]
No results