Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznania uczestnika walk o gmach Dyrekcji Polskich Las��w Pa��stwowych. ��wiadkowi uda��o si�� prze��y�� p����niejsz�� egzekucj�� na Polu Mokotowskim, po dw��ch dniach do����czy�� do ludno��ci cywilnej zmierzaj��cej na Dworzec Zachodni.]
No results