Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznania w sprawie egzekucji dokonanej 6 maja 1944 r. na Polu Mokotowskim. Zgin���� w niej m���� zeznaj��cej.]
No results