Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie ��wiadka kt��rego powstanie zasta��o w domu oo. jezuit��w na ul. Rakowieckiej. Dnia 2 sierpnia 1944 r. dom zosta�� ostrzelany i przeszukany przez SS. Nast��pnie Niemcy ograbili zgromadzonych tam ludzi, po czym wrzucili granaty i otworzyli ogie�� z broni maszynowej. Rannych dobijali.]
No results