Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie cz��onkini PCK w sprawie ekshumacji dokonanej na terenie Fundacji Staszica przy ul. Wolskiej 4. Przes��uchiwana podaje, gdzie znaleziono cia��a i podaje ich liczb��.]
No results