Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie dotycz��ce robotnika przymusowego, kt��ry nie stawi�� si�� do pracy. ��andarmeria niemiecka wytropi��a junaka w miejscu jego zamieszkania i zastrzeli��a go przy pr��bie ucieczki.]
No results