Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie dotycz��ce strzelaniny w willi Wioletta w Aninie w lutym 1942 r. oraz dokonanego wcze��niej zab��jstwa szefa niemieckiej ��andarmerii przy ul. Ody��ca 8.]
No results