Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie jednego z jezuit��w z klasztoru przy ul. Rakowieckiej, ostrzelanego i przeszukanego przez SS 2 sierpnia 1944 r. Niemcy ograbili ludzi przebywaj��cych w��wczas w klasztorze, a nast��pnie wrzucili granaty do miejsca, gdzie byli oni zgromadzeni, i otworzyli ogie�� z broni maszynowej. Rannych dobili, a zw��oki spalili.]
No results