Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie kobiety, kt��r�� wraz z innymi lokatorami wyp��dzono z domu przy ul. 6 Sierpnia 18. Mieszka��c��w wyp��dzono do siedziby Gestapo przy al. Szucha. Przes��uchiwana nie odnalaz��a potem swojego m����a.]
No results