Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie kobiety, kt��ra 5 sierpnia 1944 r. zosta��a zatrzymana wraz z ca���� rodzin��, a nast��pnie zwolniona z aresztu. Jej syn i m���� zostali rozstrzelani.]
No results