Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie kobiety, kt��rej brat zosta�� aresztowany w maju 1940 r. w Zamo��ciu, za posiadanie tajnych gazet. ��wiadek m��wi o torturach brata w siedzibie gestapo oraz o egzekucji jego i blisko 80. m����czyzn przez gestapo, kt��r�� przeprowadzono 8 lipca 1940 r.]
No results