Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie kobiety, kt��rej syn zosta�� aresztowany w kwietniu 1944 r. i nast��pnie razem z wi����niami przewieziony pod Gda��sk, do pracy, gdzie zagin����. Wcze��niej, w 1941 r., podczas ��apanki na Targ��wku aresztowany zosta�� m���� przes��uchiwanej ��� potem trafi�� do Auschwitz, gdzie zmar��.]
No results