Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie na temat obozu pracy w fabryce Henryk��w w Kielcach. ��wiadek podaje, ��e powsta�� on w sierpniu 1943 r. i pocz��tkowo przebywali tam sami ��ydzi, lecz pod koniec jego funkcjonowania na roboty sprowadzono tam Polak��w. W obozie Niemcy przeprowadzali egzekucje.]
No results