Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [Description = Zeznanie ocala��ego ze zbrodni w Wawrze. ��wiadek zosta�� aresztowany, kr��tko przes��uchany i postrzelony w egzekucji, lecz prze��y�� i zdo��a�� uciec, po czym dosta�� si�� do szpitala, z kt��rego uciek�� przed Niemcami szukaj��cymi ocala��ych.]
No results