Explore touching stories of Polish citizens victims and witnesses of totalitarian crimes

Main Page Search phrase: [File title = Powstanie Warszawskie na Woli. Protoko��y przes��uchania ��wiadk��w podpalenia przez hitlerowc��w szpitala im. Karola i Marii 06.08.1944 roku, wymordowanie rannych i zrabowania urz��dze�� szpitalnych.]
No results